PROJE HAZIRLAMA:

TÜBİTAK destekli proje tipleri.
Proje bileşenleri: başlık, özet, amaç, konu ve kapsamı, literatür, özgün değer, yöntem, araştırma olanakları, çalışma takvimi, başarı ölçütleri ve B planı, projenin yönetim düzeni ve iş tanımları, bütçe ve gerekçesidir. Başarılı projelerde ön hazırlık, özenli hazırlık ve sürecin kullanımı.Proje hazırlamada dikkat edilecek noktalar. Proje yönetiminde roller ve başarılardır.

PROJE
Proje nedir?
1- Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N),kim? kime ?ve kaç paraya (3K)
yapılacaktır soru ve cevaplarının organize edildiği fikirler ve uygulama sürecidir. 2- Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Araştırma Projesi:
Başlangıcı ve sonu belirli bir sürede,tanımlı amaç ve hedeflere sahip, değişim oluşturan, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli çıktıların elde edildiği belirlenmiş bir bütçeyle yürütülen, bir çalışma sürecidir.

PROJE ÇEŞİTLERİ:
-Etüt projeleri
-Yeni yatırım projeleri
-İdame ve yenileme projeleri
-Tamamlama ve darboğaz projeleri
-Modernizasyon projeleri
-Teknik yardım projeleri
-Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projeleri
-Sosyal Bilimlerde Ar-Ge

Deneysel Geliştirme:
Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ve programlar ALTI ana başlık altında toplanır.
Bunlar;
A- AKADEMİK
B- SANAYİ
C- KAMU
D- GİRİŞİMCİLİK
E- BİLİMSEL ETKİNLİK
F- BİLİM VE TOPLUM

 

A- AKADEMİK

1- ULUSAL DESTEK PROGRAMLAR

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Prg.
1002 – Hızlı Destek Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (D.P.)
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

 

Kaynak: http://www.konyateknokent.com.tr/d/f/proje-hazirlama-1.pdf
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINZ…