• ELİSA OKUYUCU CİHAZLAR
 • ELİSA YIKAYICI CİHAZLAR
 • BİYOKİMYA CİHAZLARI
 • KAN SAYIM CİHAZLARI 
 • KAN GAZI CİHAZLARI
 • İDRAR ANALİZ CİHAZLARI
 • PCR Real Time SİSTEMLER 
 • CR SİSTEMLER
 • DR SİSTEMLER
 • TER ANALİZ CİHAZLARI
 • ÜRE NEFES CİHAZLARI
 • GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
 • MİKROSKOPLAR
 • BİNOKÜLER MİKROSKOP
 • TRİNOKÜLER MİKROSKOP
 • VETERİNER SPERMA MİKROSKOBU
 • VETERİNER DİJİTAL MİKROSKOP

——————————————————–