Veteriner Biyokimya Kitleri

o    14  Adet- Konvansiyonel Kitler :

TP, GLU, ALB, TBIL, CREA, UREA, UA, AMY, ALT, CHE, GGT, ALP, K+, Na+

o    10- Acil ve Hızlı Kitler: 

GLU, CREA, UREA, AMY, ALT, CHE, K+, Na+, Cl-, CO2

o    9 Adet- Karaciğer FonksiyonKitler:

TP, ALB, TBIL, ALT, GGT, ALP, AST, TC, TBA

o    8 Adet-  Böbrek fonksiyon Kitler:

GLU, ALB, CREA, UREA, UA, CO2, K+, Na+

o    7 Adet- Elektrolit Kitler:

K+, Na+, Cl-, CO2, Ca2+, Mg2+, P

o    6 Adet -Ön anestezi Kitler: 

TP, GLU, CREA, UREA, ALT, ALP

o    12 Adet -Kuşlar ve Paletliler Kitler:

TP, ALB, GLOB, GLU, AST, CK, UA, TBA, K+, Na+, Ca2+, P

o    14 Adet- At ve Büyük Hayvan Kitler:

TP, GLU, ALB, TBIL, CREA, UREA, GGT, ALP, AST, CK, K+, Na+, Ca2+, CO2

Ca2+   : Calsium Lon(İyon)
Na+     : Sodiım Lon(İyon)
K+       : Potasium
GLOB : Globulin
TP       : Total Protein
TBC    : Tert-bütil alkol
TBIL   : Totat bilirubin
CO2    : Karbondioksit

Aksesuarlar:

  • 1 Adet- Ana ünite
  • 1 Adet- Fare
  • 1 Adet- Güç kablosu
  • 1 Adet- Yazıcı-kağıt (-φ50*37 )
  • 1 Adet- Otomatik Mikro Pipet
  • 1 Adet- Pipet İpuçları
  • 1 Adet- Kullanma Kılavuzu